Domov

Vešel jsi do místnosti
Poseté prachem
Bojíš se přítomnosti
Pláčeš tu strachem
Na zemi jen pár střípků
Z vázy co spadla
Neunesla asi kytku
Co v ní tak vadla.


Je to dům, ve kterém žil jsi dávno
Osud tvůj byl určen věštbou starců
Teď ses vrátil a lidem je to známo
Budeš sám, už není žádných rádců


Odešels odtud dávno, za jasným cílem
Bylo to krásné ráno, vonělo vínem
Tvůj sen se nevyplnil, štěstí tě míjí
Asi ses málo snažil, proč všichni pijí


Slaví tvůj nešťastný návrat
Slaví to, že jsi chtěl jen hrabat
Všechny jsi nechal tenkrát doma samé
Měli strach o tebe, vše se zdálo snadné
Tak se vracíš, tak se vracíš


Vešel jsi do místnosti....


Zpět na texty