Proroctví

Mnozí lidé netuší
co se může stát,
když se zbraně nezruší ………

Krajinou se prochází stín smrti, lhostejný
Na cestách i v oblacích čas navždy zastaví
Ptáci leží nehybní, nemávají křídly
Oráčův pluh nikdy víc nedotkne se hlíny

Slunce slzu uroní, odvrátí svou zář
Leží v suché trávě, nemá žádnou tvář
Lidská troska bez očí, svědek těchto dnů
Celý svět se propadá do hrozivých snů

Ref.:
Nechceme ze svých dětí mít jenom tmavé stíny
Ve svých hrách dál musí žít bez válek a bídy
Stop dalšímu zbrojení, hrozíme svou pěstí
Příkaz mrtvých jasně zní - Bojuj za mír, za štěstí

V dálce zvony vyzvání snad píseň poslední
Mrtví mlčky žalují, svůj osud nezmění
Odcházejí pomalu do říše věčných stínů
Co zůstane našemu, světu zničenému?

Ref.: Nechceme ze svých ….

Jenom vítr studený zatíná své drápky
V opuštěných ulicích s rezavými vrátky
Nikde náznak lidskosti, jen krysy se rojí
Jako pomník hlouposti prázdné domy stojí!!!

Ref.: Nechceme ze svých ….

Zpět na texty