Smutný nářek

Velká řež, bláto, déšť
Nářek srdce rmoutí
Všechny sny a naděje
Vytrácí se z mysli, hroutí

Kolem křik, pláč i smích
Na raněné mlčky zírá
Nevnímá a neslyší
Černý havran mrtvé sčítáNasáklá je krví zem
Chladná ruka něco svírá
Nevnímá a neslyší
Smutný nářek bojovníka


Velká řež, bláto, déšť
Nářek srdce rmoutí
Všechny sny a naděje
Vytrácí se z mysli, hroutí


Ref.:

Jak smutné tyto chvíle jsou
Jak je zvláštní, když vyhasnou
Jako ptáci bez přístřeší teď vznášejí se dál
Jako dým tmavé stíny jsou
Jako svíce uhasnou
Černí ptáci však vznášejí se dál.


Nasáklá je krví zem
Chladná ruka něco svírá
Nevnímá a neslyší
Smutný nářek bojovníka

Zpět na texty